Aktualne wersje: DAPP Optic SQL 6.2 / DAPP Optic SQL Lite 3.4

DAPP Optic SQL Lite - Częste pytania


Czy za pomocą DAPP Optic SQL Lite mogę prowadzić kilka oddziałów przez internet?
Tak. DAPP Optic SQL Lite pozwala na pracę wielooddziałową. Właściciel może dodawać oddziały i przypisywać do nich wybranych użytkowników. Podczas logowania użytkownik wybiera oddział oraz swój login. Dodatkowo właściciel może będąc np. w domu przeglądać dane ze wszystkich oddziałów. W zależności od ustawienia uprawnień sprzedawcy mogą np. przeglądać historię zleceń optycznych klienta również z innych oddziałów firmy.

Czy DAPP Optic SQL Lite jest prosty w obsłudze?
Tak. Program jest niezwykle intuicyjny oraz prosty w obsłudze. Od początku projektowania systemu położyliśmy na to szczególny nacisk. Wielu użytkowników, którzy po raz pierwszy zetknętli się z programem nie miało żadnych problemów z jego obsługą. W programie zastosowano szereg ułatwień podczas wprowadzania danych przez co znacząco skrócono proces dodawania klientów, zleceń, faktur itp.

Czy DAPP Optic SQL Lite kontroluje stany magazynowe?
Nie. Jeśli chcesz kontrolować stany magazynowe i remanent zapoznaj się z ofertą DAPP Optic SQL. 

Czy po wprowadzeniu do swojej firmy systemu komputerowego będę zmuszony przekazać dane w nim gromadzone podczas kontroli (np. fiskalnej)?
Nie. Prowdzenie systemu komputerowego jest w Polsce dobrowolne. Fiskus nie może żądać dostępu do danych przechowywanych w systemie. Dane właściciel gromadzi dla siebie, by wiedzieć np. który z pracowników jest najbardziej efektywny, kiedy salon generuje największe obroty, który typ zlecenia sprzedaje się najczęściej, co klient zakupił na ostatnim zleceniu itd. Wprowadzając DAPP Optic SQL Lite sfera księgowa pozostaje w zakładzie niezmieniona. 

Czy mogę zablokować pracownikowi pewne funkcje lub dostęp np. do raportów?
Oczywiście. Właściciel sam ustawia uprawnienia w obręgbie kilku grup pracowników (SPRZEDAWCA, KIEROWNIK, REJESTRACJA, OKULISTA, OPTOMETRYSTA). Pracownik może wykonać tylko to na co zezwoli mu właściciel.

Czy system jest drogi?
Nie. Program jest niedrogi. Zakup licencji to koszt niewiele wyższy od ceny systemu Windows.

Czy po zakupie programu otrzymam wsparcie? Co np. w przypadku zmiany stawek VAT ? Ile kosztują aktualizacje?
Nasza firma na rynku istnieje już od kilku lat i zawsze zapewniamy wsparcie naszym klientom. Aktualizacje do DAPP Optic SQL Lite są bezpłatne w ramach całorocznego abonamentu na wykorzystanie licencji. System jest zaprojektowany tak, by np. w chwili zmiany stawek VAT użytkownik mógł je zmienić bez żadnej naszej ingerencji. Program jest przygotowany w przyszłości na szybkie wprowadzenie np. waluty €.

Czy jeśli po jakimś czasie zdecyduję się na prowadzenie magazynu to czy nie będzie to kłopotliwe?
Nasza firma posiada obecnie dwa systemy DAPP Optic SQL Lite (uproszczony bez magazynu) oraz DAPP Optic (rozbudowany system magazynowo-handlowy). Jeśli zdecydujecie się Państwo w przyszłości na migrację z DAPP Optic SQL Lite do DAPP Optic wówczas możliwe będzie automatyczne przeniesienie części danych (zlecenia optyczne, kartoteki klientów, kartoteki produktów).

Czy za pomocą programu mogę wysyłać wiadomości e-mail i/lub sms?
Tak. Obie funkcjonalności są dostępne.

Czy system umożliwia wystawianie faktur vat wraz z logo?
Tak. Dodatkowo wystawianie faktur jest bardzo elastyczne. Treść faktury może być dowolnie zmieniona względem zlecenia. Wystawienie faktury vat do zlecenia optycznego można sprowadzić do jednego kliknięcia.

Na jakich systemach działa DAPP Optic SQL Lite?
DAPP Optic SQL Lite działa na systemach Windows od wersji 7. Czyli na 7, 8, 10, 11 ...
DAPP Optic SQL Lite może pracować na komputerach Mac. W tym celu na MacOS należy zainstalować UTM (darmowy - działa także na M1/M2) lub VirtualBox (darmowy - działa tylko na Mac z procesorami Intela) lub VMware Fusion (płatny - działa także na M1/M2) lub Parallels Desktop (płatny - działa także na M1/M2) oraz posiadać licencję Windows (odpowiednią dla posiadanego Maca (procesor) i wybranego rozwiązania maszyny wirtualnej).

Czy z DAPP Optic SQL Lite mogę pracować mobilnie?
Tak. System pozwala na mobilną pracę na tabletach/laptopach 2w1 z systemami Windows (np. Microsoft Surface, Lenovo Yoga, Flex, X1 Fold). Do pracy przez internet możemy skonfigurować także urządzenia z Androidem.

Jak można uzyskać pomoc w sprawach związanych z systemami DAPP?
Naszą pomoc świadczymy telefonicznie lub zdalnie za pomocą programu AeroAdmin.