Aktualne wersje: DAPP Optic SQL 6.5 / DAPP Optic SQL Lite 3.6

DAPP Optic SQL Lite - Demo


Jeśli chcesz przetestować 30 dniową wersję demo systemu DAPP Optic SQL lub DAPP Optic SQL Lite wypełnij poniższy formularz.
Demo jest dostępne tylko dla zakładów/salonów optycznych, które wypełnią formularz prawidłowymi danymi.

Nazwa firmy:
Osoba do kontaktu:
Adres e-mail do przesłania wersji demo:
Telefon kontaktowy:
Wersja programu: