Aktualne wersje: DAPP Optic SQL 6.3 / DAPP Optic SQL Lite 3.5

DAPP Optic SQL - Wdrożenie


Uruchomienie DAPP Optic SQL w zakładzie optycznym jest proste, a cały proces jest przez nas wspierany bezpłatnie. Wdrożenie systemu odbywa się zwykle w 3 etapach, które ogólnie można scharakteryzować w następujący sposób:

Etap 1 - bezpłatne i niezobowiązujące poznanie systemu (wersja demo)

Wszysytkich zainteresowanych naszym systemem zachęcamy do poznania wersji demo, która poza czasem trwania (30 dni) nie różni się niczym od wersji komercyjnej. Już w trakcie poznawania wersji demo pomagamy jej użytkownikom. Do wersji demo dołączamy filmy szkoleniowe, a poza tym możliwe jest bezpłatne połączenie zdalne w celu wykonania krótkiego szkolenia, czy omówienia konkretnych pytań. Wersja demo może też posłużyć do pracy komercyjnej. W takim przypadku pod koniec trwania wersji demo należy zamówić licencję i po jej uzyskaniu użyć zakupionego klucza aktywacyjnego. Wszystkie dane wprowadzone w trakcie użytkowania wersji demo zostają zachowane, a po wprowadzeniu klucza aktywacyjnego wersja demo zmieni się na wersję komercyjną.

Etap 2 - decyzja o zakupie systemu, pomoc w jego wdrożeniu

W momencie, gdy klient podejmuje decyzję o zakupie naszego systemu w obustronnej rozmowie ustalane są pewne szczegóły dotyczące na przykład: ilości oddziałów, sposobu pracy (czy przez internet, czy klasycznie), ilości stanowisk, sprzętu jaki jest już do dypozycji (na przykład: komputery, laptopy, drukarki A4) i jaki należy dokupić (na przykład: czytniki kodów, drukarki etykiet). Ustalamy także jakie łącza internetowe są do dyzpozycji (w przypadku pracy przez internet), czy jak zapewnić mechanizm bezpieczeństwa danych. Nasza firma nie świadczy usług związanych ze sprzedażą i dostarczaniem sprzętu komputerowego i fiskalnego, ale bardzo chętnie pomagamy na tym etapie w wyborze takiego sprzętu. W przypadku, gdy w trakcie poznawania wersji demo nie było przeprowadzane szkolenie, możliwe jest ono właśnie teraz. Bardzo istotną kwestią jest też tutaj ustalenie sposobu organizacji magazynu produktów. Na postawie rozmowy i naszych doświadczeń zarówno z małymi jak i dużymi podmiotami jesteśmy w stanie doradzić optymalną konfiguracje magazynu. Końcowym krokiem jest bezpłatny (zdalny) serwis z naszej strony, który ma najczęściej na celu: uruchomienie pracy przez internet dla kilku oddziałów, konfigurację pracy w sieci dla wielu stanowisk, czy konfigurację sprzętu (na przykład: drukarki etykiet, drukarki fiskalne, czytniki kodów).

Etap 3 - przekazywanie uzupełniających informacji, szczegółowe konfiguracje

W ostatnim etapie, który występuje już zazwyczaj w trakcie pracy na systemie DAPP Optic SQL przekazujemy naszym klientom informacje szczegółowe. Są to zwykle kwestie, które występują w tak zwanej codziennej rutynowej pracy, kiedy to mamy do czynienia z obsługą klienta. Najczęściej są to problemy dotyczące: zwrotów, korekt danych, konkretnych wymagań co do treści faktur, zwrotów towarów do dostawców itp. Niemniej ważną grupę problemów na tym etapie stanowią pytania od kierownictwa zakładu optycznego dotyczące ustalania poziomu uprawnień pracowników, kontroli sprzedaży i magazynu, czy współpracy z biurem rachunkowym. Zazwyczaj koniec tego etapu następuje w 1. miesiącu po wdrożeniu systemu, kiedy to przekazywane są dokumenty do biura rachunkowego. Oczywiście do dyspozycji klienta pozostajemy także później, ale z naszego doświadczenia wynika, że ilość pytań jest już później niewielka.

Warto pamiętać, że w/w etapy nie są sztywnym schematem. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do wymagań naszych klientów.
Czas potrzebny na wdrożenie systemu jest różny. Niewielki zakład optyczny dysponujący jednym oddziałem możemy wdrożyć zazwyczaj w 1-2 godz., a zakład optyczny, który pracuje już na rynku kilka lat ma wiele oddziałów i rozbudowaną strukturę działalności wymaga większego zaangażowania.

Staramy się, aby każde przez nas przeprowadzane wdrożenie nie pozostawiało klientów bez odpowiedzi i rozwiązań na ich pytania i potrzeby!